آشنايي من با عين القضات همداني

ساخت وبلاگ

آشنایی من باشهید سعید عین القضات همدانی نیز به واسطه آشنایی من با کتب مستطاب زنده یاد دکتر علی شریعتی که روانش پر نور باد صورت گرفت.زمانی که در دبیرستان ابن سینای گیوی در رشته علوم اقتصادی واقتصاد اجتماعی درس می خواندم وعلم می آموختم انوار آفتاب علم ومعرفت شریعتی به سوی من نیز تابیدن گرفت ودر تشعشعات آن انوار حیرت زا قرار گرفتم وآثار منتشره اورا به صورت جنون آسا ومجنون وار مطالعه می کردم .بر اساس حال وهواهای آن روز ایران جملاتی از دکتر شریعتی را به پایان کتابها ی او که علی الظاهر به صورت جزوه هایی با صفحات اندک برای خوانندگان ومخاطبین منتشر می شد چاپ می کردند ویکی از آن جملات که بسیار تأثیر گذار بود این جمله زیبای دکتر شریعتی بود:اگر شمع آجینم کنند همچون عین القضات ویا در آتشفم بیفکنند همچون ژور دانو(=جوردانو به ایتالیائی Giordano Brunoزاده1548-1600 کشیش وفیلسوف وکیهان شناس ایتالیایی.حقیقت را قربانی مصلحت نخواهم کرد .این ژوردانو که کشیش وفیلسوف ایتالیایی  ومخالف کلیسای کاتولیک بود سرنوشت رقت انگیزی داشت.وسرنوشت او بی شباهت به سرنوشت عین القضات نیست.درباره ژوردانو گفته شده است که مخالف کلیسای کاتولیک بود که به حکم دادگاه تفتیش عقاید وبا حکم کاردینال رابرت بلامین وبا موافقت پاپ کلمنت هشتم در شهر رم  در فورانی از آتش سوزانده شد.به همین دلیل اورا از شهدای علم می دانند. باری این جوردانو که همانند مهربابا، خود را همشهری  وخادم جهانیان  وفرزند خورشید وزمین معرفی می کردپسر یک مرد نظامی بود که در چهارده سالگی وارد یک خانقاه شد وبه سرعت علوم مربوط به اکولاستیسم فراگرفت واز آنجا که آن علوم به نظرش ناچیز آمد به زودی از آن روی بر تابید وشروع به تبلیغ افکار مخصوص به خود نمود وهمین امر خشم کلیسا برانگیخت تا اورا تحت تعقیب قرار دهند.ژوردانو برانو خطاب به کشیشان دادگاه گفت:

آقایان محترم امروز شما از صدور این رأی محکومیت بیشتر متوحش می شوید تامن که آن را دریافت می کنم.

گویی این شعر اقبال لاهوری مناسب حال اوبود:

چه عصر است این که دین فریادی اوست             هزاران بند در آزادی اوست

زروی آدمیت رنگ ونم برد                                 غلط نقشی که از بهزادی اوست

چوردانو برونو نظر به وحدت وجودی داشت وزمان را لایتناهی می دانست واعتقاد داشت خدا واحد است وتمام تضاد ها در او محو ونابود می شود.هماهنگی جاودانی منبعث از اوست.خدا جوهر طبیعت است.بهترین طریق پرستش او شناخت قوانین طبیعت واستفاده از این قوانین به نحو احسن است وی روح را عنصر فنا ناپذیر می دانست که از جسم تفکیک ناشدنی است.


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسطامین اله بخشی مشکول101/12/29:: 9:34 صبح    |     () نظر

ترجمه قرآن به زبان ساده...
ما را در سایت ترجمه قرآن به زبان ساده دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : شنبه 5 فروردين 1402 ساعت: 8:21